Voor iedere klacht een juiste behandeling!

Vertrouwen voor de toekomst. Aandacht voor elkaar. Blijven samenwerken.

Beste lezer,

Het jaar 2023 is van start gegaan. De drukke periode van afronden, familiebezoek, Sinterklaas, Kerst en de jaarwisseling is alweer achter ons gelaten. Wie weet was er tijd om stil te staan en terug te kijken naar het jaar 2022 en vooruit te kijken naar 2023. Ik neem jullie graag nog even mee naar het afgelopen jaar binnen Centrum Evers.

Post-COVID revalidatie
In 2022 hebben meer dan 300 post-COVID cliënten met onder andere vermoeidheidsklachten een revalidatieprogramma gevolgd bij een van de aangesloten Barneveldse fysiotherapiepraktijken. De samenwerking met de fysio- en ergotherapeuten en soms ook de diëtiste werd als zeer prettig ervaren. Dit programma is samen met Medifit, Norschoten en Fysio Barneveld gerealiseerd en uitgevoerd. Dit is een mooi voorbeeld van een goede samenwerking van de fysiotherapiepraktijken.

Overgang Freek naar TC
In het afgelopen jaar namen de vier TC’ers (Team Coördinatoren of ook wel Team Captains) – Johan Noordegraaf, Sabine van de Beek, Joyce van Tellingen en Yolanda Kraak –  het stokje over van Freek Hebing. Het betekende een grote verandering voor iedereen binnen Centrum Evers. Deze verandering is naar ons idee in goede samenwerking verlopen. Verliep deze verandering dan vanzelf? Nee, we hebben overleg gehad samen, we moesten wennen aan elkaar, de juiste afstemming vinden, kunnen luisteren, praten, luisteren en daarna beslissen.

Samenwerken
We willen ons steeds verbeteren. Speerpunt was (en is) samenwerken. De behandelaars kunnen elkaar nog beter vinden. De ergo-, oefen- en fysiotherapeuten zetten steeds meer elkaars expertise in om samen een nog beter resultaat te behalen. Samenwerking tussen de verschillende disciplines is steeds normaler geworden. Daar worden we met z’n allen blij van. We zijn begonnen als fysiotherapiepraktijk maar we zijn inmiddels uitgegroeid naar een praktijk waarin de ergotherapie en de oefentherapie een volwassen onderdeel binnen Centrum Evers zijn, mooi!