Voor iedere klacht een juiste behandeling!

Oedeemtherapie

Bij oedeemtherapie wordt het vocht uit de ledematen afgevoerd.

Wat is oedeemtherapie

 

Oedeemtherapie is het afvoeren van overtollig vocht. Dit vocht kan in de ledematen zitten, maar bijvoorbeeld ook in het gezicht. Bij lymfoedeem heet dit ook wel lymfedrainage. Je wordt licht gemasseerd om het nog goed werkende deel van het lymfestelsel te stimuleren en te activeren, zodat het overtollige weefselvocht wordt afgevoerd. Vaak wordt bij oedeemtherapie massage aangevuld met oefentherapie, zwachtelen en/of lymfetaping. Bij de lymfetaping wordt er na de behandeling een speciale tape aangebracht om de afvoer van vocht verder te stimuleren.

Als het oedeem na verloop van tijd is afgenomen en stabiel blijft, wordt vaak een therapeutische elastische kous aangemeten. Voor het aanmeten van kousen komt er in onze praktijk een medewerkster van het bedrijf Livit die de kous(en) aanmeet en voor u bestelt. Hier heeft u een verwijsbrief voor nodig van een arts.

Beweging is heel belangrijk, omdat bij het aanspannen van de spieren er lichte druk wordt uitgeoefend op de lymfevaten waardoor deze harder gaan werken. Soms maken wij gebruik van Deep Oscillation. Dit is een apparaat dat trillingen geeft waardoor het oedeem en de eventuele stugheid kunnen afnemen.

De vergoedingen voor oedeemtherapie hangen af van de oorzaak. Als u primair oedeem (afwijking vanaf uw geboorte) heeft of oedeem heeft ten gevolge van een operatie, bestralingen of een infectie dan heeft u recht op een chronische vergoeding. Dit houdt in dat de eerste 20 behandelingen uit uw aanvullende pakket komen. (Indien u minder dan 20 behandelingen vergoed krijgt, zult u het aantal behandelingen dat u tekort komt zelf moeten betalen) Hierna komen de behandelingen uit het basispakket. Dit houdt in dat het van uw eigen risico af gaat indien dat nog niet op is. U hebt hiervoor een verwijsbrief nodig van een arts. Wanneer het ontstaan van oedeem een andere reden heeft, dan komen de behandelingen uit uw aanvullende pakket.

De oedeemtherapeuten werken bij huidproblematiek zo nodig samen met huidtherapiepraktijk Van Brakel.

Tarieven per 1 januari 2023

Wij hebben met alle zorgverzekeraars een contract, behalve met Caresq. Fysiotherapie wordt vergoed uit de basisverzekering en/of de aanvullende verzekering (AV) indien de fysiotherapie medisch noodzakelijk is. De hoogte van de vergoeding verschilt per AV. De vergoeding hangt af van aandoening (chronisch of niet-chronisch) en leeftijd; ook speelt een rol of de therapeut staat ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie.

Een behandeling duurt gemiddeld tussen de 20 en 30 minuten.

Bij een aantal chronische aandoeningen wordt fysiotherapie vanaf de 21e behandeling vergoed uit de basisverzekering. Op de chronische lijst ziet u om welke chronische aandoeningen het gaat. Bij vergoeding voor een niet-chronische aandoening speelt de leeftijd een rol.

Onder de 18 jaar worden maximaal 18 behandelingen vergoed uit de basisverzekering. Daarnaast geldt een vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen. 

Fysiotherapie & oefentherapie € 44.00
Manuele therapie € 56.00
Oedeem- en bekkenfysiotherapie € 56.00
Geriatrie € 56.00
Fysio en oefentherapie aan huis € 60.00
Manuele therapie aan huis € 74.00
Geriatrie, oedeem en bekken aan huis € 74.00

 

Echodiagnostiek (Tarief fysio + 32.50) € 76.50
Intake en onderzoek na verwijzing € 60.00
Intake en onderzoek na verwijzing aan huis € 82.50
Intake en onderzoek DTF € 60.00
Telefonisch consult € 44.00
Ergotherapie (per kwartier) € 22.00
Ergotherapie toeslag aan huis € 30.00

Direct een afspraak maken

Vul hieronder ons formulier in en maak direct een afspraak!

  • DD dash MM dash JJJJ

Karin Evers – van Geffen

Deep Oscillation
Fysiotherapie
KISS therapie
Manuele therapie
McKenzie therapie
Oedeemtherapie
Re-Attach

k.evers@centrumevers.nl

“Super vriendelijk en enthousiast naar iedereen.”

Testimonial

Mw. Pietie Blankestijn (56) uit Barneveld

Fysiotherapie

“Prima begeleiding gehad na mijn knieoperatie. Fijn dat ik zo weer revalidatie mocht krijgen en er werd zorgvuldig gekeken naar wat nodig was! Toppie! Dank je Theodora!”