Voor iedere klacht een juiste behandeling!

Bekkenfysiotherapie

De bekkenfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van het bekken en de bekkenbodem.

Wat is bekkenfysiotherapie

Wanneer je bekken(gewrichten) of de bekkenbodem niet goed functioneren, kunnen pijnklachten en bewegingsproblemen optreden. Deze klachten kunnen bijvoorbeeld ontstaan na een buik- of prostaatoperatie, door de zwangerschap, na een bevalling, na meerdere blaasontstekingen of door de menopauze. Soms hangen de klachten samen met medicijngebruik, met andere ziekten of met psychische factoren (emoties, spanningen e.d.). De bekkenfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van klachten rondom het bekken en in de bekkenbodem.

Bekkenfysiotherapie is de officiële benaming voor fysiotherapie gegeven door geregistreerde bekkenfysiotherapeuten. De term bekkentherapie wordt wel gebruikt maar daarbij gaat het meestal over behandeling van bekkenpijn of bekkenklachten door een algemeen fysiotherapeut, geen bekkenfysiotherapeut. De bekkenfysiotherapeuten bij Centrum Evers hebben een gedegen opleiding, volgen de bijscholingen en hebben verstand van zake. Er is extra bijscholing gevolgd zodat Dry Needling in het bekken- en bekkenbodemgebied kan worden ingezet en stuitproblematiek uitwendig kan worden behandeld door middel van de NIMOC-methode

Bij bekkenfysiotherapie kan ook inwendig onderzoek worden verricht naar de bekkenbodem. Als dit nodig is wordt je hierover altijd eerst geïnformeerd. Het inwendig onderzoek wordt enkel gedaan met uitdrukkelijke toestemming van de cliënt. Het is mogelijk om kwalitatief goede metingen te doen voor de bekkenbodem musculatuur door middel  de MAple voor uitgebreide diagnostiek en behandeling indien nodig. Tevens kan er uitwendig onderzocht worden middels echo.

Tarieven per 1 januari 2023

Wij hebben met alle zorgverzekeraars een contract, behalve met Caresq. Fysiotherapie wordt vergoed uit de basisverzekering en/of de aanvullende verzekering (AV) indien de fysiotherapie medisch noodzakelijk is. De hoogte van de vergoeding verschilt per AV. De vergoeding hangt af van aandoening (chronisch of niet-chronisch) en leeftijd; ook speelt een rol of de therapeut staat ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie.

Een behandeling duurt gemiddeld tussen de 25 en 45 minuten.

Bij een aantal chronische aandoeningen wordt fysiotherapie vanaf de 21e behandeling vergoed uit de basisverzekering. Op de chronische lijst ziet u om welke chronische aandoeningen het gaat. Bij vergoeding voor een niet-chronische aandoening speelt de leeftijd een rol.

De behandeling van urineverlies (stress-incontinentie) wordt vergoed uit de basisverzekering. Bij sommige zorgverzekeraars is daarvoor een verwijzing van een arts of specialist naar de bekkenfysiotherapeut nodig. Raadpleeg hiervoor je polisvoorwaarden. Vergoedingen uit de basisverzekering maken aanspraak op je eigen risico.

Onder de 18 jaar worden maximaal 18 behandelingen vergoed uit de basisverzekering. Daarnaast geldt een vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen. 

Fysiotherapie & oefentherapie € 44.00
Manuele therapie € 56.00
Oedeem- en bekkenfysiotherapie € 56.00
Geriatrie € 56.00
Fysio en oefentherapie aan huis € 60.00
Manuele therapie aan huis € 74.00
Geriatrie, oedeem en bekken aan huis € 74.00

 

Echodiagnostiek (Tarief fysio + 32.50) € 76.50
Intake en onderzoek na verwijzing € 60.00
Intake en onderzoek na verwijzing aan huis € 82.50
Intake en onderzoek DTF € 60.00
Telefonisch consult € 44.00
Intake ergotherapie toeslag € 20.00
Ergotherapie (per kwartier) € 22.00
Ergotherapie toeslag aan huis € 30.00

 

Direct een afspraak maken

Vul hieronder ons formulier in en maak direct een afspraak!

  • DD dash MM dash JJJJ

Sabine van de Beek – Koetsier

Bekkenfysiotherapie
Fysiotherapie
Medical taping

s.koetsier@centrumevers.nl

“Ze weet waar ze over praat op vakgebied.”

Testimonial

Mw. Henny van Ginkel (59) uit Barneveld

Fysiotherapie

“Nadat ik hier binnen kwam strompelen is hier veel gebeurd. Nu ik na 15 behandelingen klaar ben bij Tessa, huppel ik weer vrolijk rond. Wat knapt een mens bij jullie op.”