Voor iedere klacht een juiste behandeling!

De eerste afspraak

Je hebt geen verwijzing nodig om naar een manueel- of (gespecialiseerde) fysiotherapeut, oefentherapeut en ergotherapeut te gaan.

Onze werkwijze bij het maken van een afspraak

De eerste afspraak maak je bij onze administratief medewerker. Zij zal je zo goed mogelijk te woord te staan. Graag verzoeken wij je om jouw meest recente verzekeringsbewijs en BSN bij de hand te houden. Als je een verwijzing van de huisarts of specialist hebt gekregen, vragen wij je deze mee te nemen.

Hoe het eerste bezoek zal verlopen

Bij het eerste bezoek zullen we een anamnese (vragen stellen) en een onderzoek uitvoeren. Het is immers noodzakelijk erachter te komen wat de oorzaak van de klachten is, of waarom de klachten aanhouden. Op basis hiervan kunnen we vaststellen wat er aan de hand is en dit behandelen.

Vacatures:

 

Hoe het na het eerste bezoek verder zal gaan

Als blijkt dat er meer informatie nodig is, nemen wij met jouw goedvinden contact op met de huisarts/specialist. Vervolgens stellen wij samen met jou een behandelplan op. Afspraken worden per 30 minuten gepland, waarvan 20 tot 25 minuten behandeltijd en 5 tot 10 minuten huidige stand van zaken bespreken / voortgang / omkleedtijd / administratietijd / nieuwe afspraak maken.

Onze klanten aan het woord

Hieronder kun je een aantal video’s bekijken waarin onze klanten je vertellen hoe het hen vergaan is bij Centrum Evers.

Helene Rugklachten

Raymond Revalideert

Arianne over haar zoontje

Tarieven per 1 januari 2022

Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars.

Fysiotherapie wordt vergoed uit de basisverzekering en/of de aanvullende verzekering (AV) indien de fysiotherapie medisch noodzakelijk is. De hoogte van de vergoeding verschilt per AV. De vergoeding hangt af van aandoening (chronisch of niet-chronisch) en leeftijd; ook speelt een rol of de therapeut staat ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie.

Een behandeling duurt gemiddeld tussen de 20 en 30 minuten.

Bij een aantal chronische aandoeningen wordt fysiotherapie vanaf de 21e behandeling vergoed uit de basisverzekering. Op de chronische lijst Borst zie je om welke chronische aandoeningen het gaat. Bij vergoeding voor een niet-chronische aandoening speelt de leeftijd een rol.

Mocht u onverhoopt op het tijdstip van uw afspraak verhinderd zijn, dan vragen wij u dit minimaal 24 uur van tevoren aan ons door te geven. Indien u de afspraak binnen 24 uur afzegt, zijn wij helaas genoodzaakt de kosten van de behandeling bij u in rekening te brengen.

Onder de 18 jaar worden maximaal 18 behandelingen vergoed uit de basisverzekering. Daarnaast geldt een vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen.

Fysiotherapie € 39.80
Manuele therapie € 52.25
Oedeem- en bekkenfysiotherapie € 52.25
Geriatrie € 52.25
Fysio en oefentherapie aan huis € 59.85
Manuele therapie aan huis € 72.25
Geriatrie, oedeem en bekken aan huis € 72.25

 

Oefentherapie € 39.80
Echodiagnostiek (Tarief fysio + 32.50) € 72.30
Intake en onderzoek na verwijzing € 56.75
Intake en onderzoek DTF € 56.75
Intake en onderzoek na verwijzing aan huis € 82.50
Telefonisch consult € 39.80
Ergotherapie (per kwartier) € 17.50
Ergotherapie toeslag aan huis € 28.75

 

Testimonial

Mw. Luisa Groenevelt (33) uit Barneveld

Revalidatie

“Ik heb de kookworkshop als erg leuk, leerzaam en gezellig ervaren! Tijd voor het koken was prima. Volgende keer misschien bakjes mee laten nemen? Dan kan het gemaakte eten mee naar huis. Das helemaal leuk! Verder top! Leuke tips gekregen.”

Chat openen