Voor iedere klacht een juiste behandeling!

Dry needling

Dry needling is een behandelmethode die wordt toegepast bij de behandeling van myofasciale problemen.

Wat is dry needling

Dry needling is een behandelmethode die wordt toegepast bij de behandeling van myofasciale problemen; stijfheid en pijnklachten in de spieren. Kenmerkend voor deze problematiek zijn de “myofasciale triggerpoints”: zeer drukgevoelige plekken in de spieren.

Een cliënt met myofasciale pijn heeft last van acute of zelfs chronische pijnklachten, die vaak gepaard gaan met stijfheid of daadwerkelijke bewegingsbeperking. Wanneer de spieren te gespannen of om welke reden dan ook overbelast zijn, kunnen zich pijnlijke verharde plekken vormen; de triggerpoints. De spierproblemen kunnen vaak door een dry needling-therapeut worden verholpen. Het aandrukken van een triggerpoint wekt meestal dezelfde pijn op als waar de cliënt over klaagt, die pijn is daarom ook heel herkenbaar voor de cliënt. Niet alleen geeft dit aandrukken lokale pijn, maar ook pijn in verdergelegen gebieden. Deze pijngebieden worden ook wel reffered pain patterns genoemd.

Bij dry needling gaat de therapeut door middel van palpatie op zoek naar de triggerpoints. Hij prikt het trigger point aan met een dunne, niet-holle naald. Hierdoor wordt een reflex opgewekt, ook wel “twitch respons” genoemd; de spier zal zich kort samentrekken en daarna ontspannen (‘deactiveren’). De klachten kunnen in relatief korte tijd verminderen of zelfs geheel verdwijnen. Van groot belang is dat klachtonderhoudende factoren door de cliënt worden opgemerkt en herkend, zodat herhaling van de overbelasting in de toekomst kan worden voorkomen.

Dry needling is geen acupunctuur en heeft in tegenstelling tot acupunctuur geen energetisch kader, er wordt geen gebruik gemaakt van meridianen om de aanprikpunten te bepalen.

In ons team hebben we een therapeut gespecialiseerd in TMD (temporomandibulaire dysfunctie). Deze kan klachten in de kaakregio behandelen met Dry Needling.

Tarieven per 1 januari 2019

De behandelmethode is in 2007 door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) erkend en wordt dan ook door vele zorgverzekeraars vergoed.

Wij hebben met alle zorgverzekeraars een contract. Fysiotherapie wordt vergoed uit de basisverzekering en/of de aanvullende verzekering (AV) indien de fysiotherapie medisch noodzakelijk is. De hoogte van de vergoeding verschilt per AV. De vergoeding hangt af van aandoening (chronisch of niet-chronisch) en leeftijd; ook speelt een rol of de therapeut staat ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie.

Bij een aantal chronische aandoeningen wordt fysiotherapie vanaf de 21e behandeling vergoed uit de basisverzekering. Op de chronische lijst ziet u om welke chronische aandoeningen het gaat. Bij vergoeding voor een niet-chronische aandoening speelt de leeftijd een rol.

Onder de 18 jaar worden maximaal 18 behandelingen vergoed uit de basisverzekering. Daarnaast geldt een vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen.

Fysiotherapie € 34.00
Manuele therapie € 44.00
Oedeemtherapie € 45.00
Geriatrie € 45.00
Fysiotherapie aan huis € 44.50
Manuele therapie aan huis € 58.00
Geriatrie aan huis € 55.00
Oefentherapie € 34.00
Echografie € 71.50
Telefonische intake € 34.00
Intake en onderzoek na DTF € 49.00
Intake en onderzoek na verwijzing € 41.00
Oefenelastiek v.a. € 3.50
Cure Tape (per rol) € 15.00

Direct een afspraak maken

Vul hieronder ons formulier in en maak direct een afspraak!

Jetske Vermeulen

Claudicatio Intermittens
Dry Needling
Fysio Fitness
Fysiotherapie
Kinderfysiotherapie i.o.
Krullaards Perfect Reset

j.vermeulen@centrumevers.nl

“Teamspeler, jeugdige interesse en enthousiasme.”

Kelly Eijsing – Oevering

Dry Needling
Fysiotherapie
Manuele therapie

k.oevering@centrumevers.nl

“Een zeer krachtige persoonlijkheid waar ze altijd vanuit werkt.”

Testimonial

Mw. R. Dokter (59) uit Barneveld

Fysiotherapie

“Freek heeft mijn na de operatie elke week 2 keer behandeld om zo snel mogelijk de hand mobieler te krijgen. Masseerde het litteken en gaf mij ook goede oefeningen mee. Moedigde mij aan en was enthousiast (complimenten) over het herstel. Dat gaf mij ook een drive om goed de oefeningen te blijven doen. Zeer fijne behandeling. Kom na een eventuele volgende behandeling zeer zeker bij hem terug.”