Voor iedere klacht een juiste behandeling!

Dry needling

Dry needling is een behandelmethode die wordt toegepast bij de behandeling van myofasciale problemen.

Wat is dry needling

Dry needling is een behandelmethode die wordt toegepast bij de behandeling van stijfheid en pijnklachten in de spieren, ook wel myofasciale problemen genoemd. Kenmerkend voor deze problemen zijn de drukgevoelige en mogelijk pijnlijke plekken in de spieren.

Een cliënt met pijnklachten in de spieren heeft last van acute of zelfs chronische pijnklachten die vaak gepaard gaan met stijfheid of daadwerkelijke bewegingsbeperking. Wanneer de spieren te gespannen of, om welke reden dan ook, overbelast zijn, kunnen zich pijnlijke verharde plekken vormen: de triggerpoints. De spierproblemen kunnen vaak door een dry needling-therapeut worden verholpen. Het aandrukken van een triggerpoint wekt meestal dezelfde pijn op als waar de cliënt over klaagt, die pijn is daarom ook heel herkenbaar voor de cliënt. Niet alleen geeft dit aandrukken lokale pijn, maar kan het ook pijn in verder gelegen gebieden geven door uitstraling.

Bij dry needling gaat de therapeut door middel van palpatie op zoek naar de triggerpoints. Hij prikt de triggerpoint aan met een dunne, niet-holle naald. Hierdoor wordt een reflex opgewekt, waardoor de spier zich kort zal samentrekken en daarna ontspannen.

De klachten kunnen in relatief korte tijd verminderen of zelfs geheel verdwijnen. Van groot belang is dat factoren die de klacht in stand houden door de cliënt worden opgemerkt en herkend, zodat herhaling van de overbelasting in de toekomst kan worden voorkomen.

Dry needling is geen alternatieve geneeswijze en kan niet vergeleken worden met acupunctuur. Bij dry needling worden er in tegenstelling tot acupunctuur geen energiepunten of meridianen gebruikt om de aanprikpunten te bepalen.

In ons team hebben we een therapeut gespecialiseerd in TMD (temporomandibulaire dysfunctie). Deze kan klachten in de kaakregio behandelen met Dry Needling.

Tarieven per 1 januari 2023

Wij hebben met alle zorgverzekeraars een contract, behalve met Caresq. Fysiotherapie wordt vergoed uit de basisverzekering en/of de aanvullende verzekering (AV) indien de fysiotherapie medisch noodzakelijk is. De hoogte van de vergoeding verschilt per AV. De vergoeding hangt af van aandoening (chronisch of niet-chronisch) en leeftijd; ook speelt een rol of de therapeut staat ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie.

Een behandeling duurt gemiddeld tussen de 20 en 30 minuten.

Bij een aantal chronische aandoeningen wordt fysiotherapie vanaf de 21e behandeling vergoed uit de basisverzekering. Op de chronische lijst ziet u om welke chronische aandoeningen het gaat. Bij vergoeding voor een niet-chronische aandoening speelt de leeftijd een rol.

Onder de 18 jaar worden maximaal 18 behandelingen vergoed uit de basisverzekering. Daarnaast geldt een vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen. 

Fysiotherapie & oefentherapie € 44.00
Manuele therapie € 56.00
Oedeem- en bekkenfysiotherapie € 56.00
Geriatrie € 56.00
Fysio en oefentherapie aan huis € 60.00
Manuele therapie aan huis € 74.00
Geriatrie, oedeem en bekken aan huis € 74.00

 

Echodiagnostiek (Tarief fysio + 32.50) € 76.50
Intake en onderzoek na verwijzing € 60.00
Intake en onderzoek na verwijzing aan huis € 82.50
Intake en onderzoek DTF € 60.00
Telefonisch consult € 44.00
Intake ergotherapie toeslag € 20.00
Ergotherapie (per kwartier) € 22.00
Ergotherapie toeslag aan huis € 30.00

Direct een afspraak maken

Vul hieronder ons formulier in en maak direct een afspraak!

  • DD dash MM dash JJJJ

Kelly Eijsing – Oevering

Dry Needling
Fysiotherapie
Manuele therapie

k.oevering@centrumevers.nl

“Een zeer krachtige persoonlijkheid waar ze altijd vanuit werkt.”

Testimonial

Mw. Anita de Groot (55) uit Barneveld

Fysiotherapie

“Heb oedeemtherapie. Ik kom elke week en het gaat prima.”