Voor iedere klacht een juiste behandeling!

GLI

De gecombineerde leefstijl interventie (GLI) richt zich op een gezonde leefstijl. Dit programma is bedoeld voor mensen met overgewicht of obesitas. Tijdens een tweejarig durend programma ligt de focus op gedragsverandering rondom gezonde voeding, een gezond eetpatroon en gezond bewegen.  

Gecombineerde leefstijl interventie

De gecombineerde leefstijl interventie (GLI) richt zich op een gezonde leefstijl. Dit programma is bedoeld voor mensen met overgewicht of obesitas. Tijdens een tweejarig durend programma ligt de focus op gedragsverandering rondom gezonde voeding, een gezond eetpatroon en gezond bewegen. 

Het GLI-traject: 

Vanuit de samenwerking met de leefstijlcoach, diëtist en fysiotherapeut wordt er een persoonlijk plan gemaakt om te werken aan de doelen van de deelnemer. Het deeltraject bewegen wordt uitgevoerd door een gespecialiseerde fysiotherapeut. Een halfjaar durend programma geeft u inzicht en kennis over het belang van bewegen. Samen met 8 tot 10 andere deelnemers van de GLI ondervindt u wat het effect van bewegen is op het fysiek en mentaal welzijn van de mens.  

De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens de beweeglessen: 
  • Leefstijlanalyse 

  • Advies en begeleiding 

  • Opstellen van een actie- en doelenplan 

  • Oefenen, ervaren en verbinden 

  • Monitoren en evalueren 

Kom ik in aanmerking voor de GLI? 

U komt in aanmerking voor de GLI wanneer u een BMI boven de 25 (in combinatie met risico op hart- en vaatziekten en/of diabetes type 2) of 30 heeft.  

Een verwijzing van de huisarts of specialist is noodzaak om deel te nemen aan het programma. 

Wat zijn de kosten voor dit programma? 

Het programma wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Voor meer informatie zie ook de site van Loket Gezond Leven. 

Tarieven

Bekijk de tarieven en vergoedingen hier. Wij hebben met alle zorgverzekeraars een contract. Fysiotherapie wordt vergoed uit de basisverzekering en/of de aanvullende verzekering (AV) indien de fysiotherapie medisch noodzakelijk is. De hoogte van de vergoeding verschilt per AV. De vergoeding hangt af van aandoening (chronisch of niet-chronisch) en leeftijd; ook speelt een rol of de therapeut staat ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie.

Een behandeling duurt gemiddeld tussen de 20 en 25 minuten. In verband met met de administratieve kosten voor het aanmaken en versturen van een factuur, liggen onze tarieven hoger dan de tarieven van uw zorgverzekeraar.

Bij een aantal chronische aandoeningen wordt fysiotherapie vanaf de 21e behandeling vergoed uit de basisverzekering. Op de chronische lijst ziet u om welke chronische aandoeningen het gaat. Bij vergoeding voor een niet-chronische aandoening speelt de leeftijd een rol.

Onder de 18 jaar worden maximaal 18 behandelingen vergoed uit de basisverzekering. Daarnaast geldt een vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen. 

Direct een afspraak maken

Vul hieronder ons formulier in en maak direct een afspraak!

  • DD dash MM dash JJJJ

Testimonial

Mw. A. Trentelman (71) uit Barneveld

Fysiotherapie

“Ik ben zeer tevreden over de behandeling en omgeving.”