Voor iedere klacht een juiste behandeling!

COPD-klachten

Bij COPD klachten is er een obstructie in de luchtwegen en/of longen.

De oorzaak van COPD-klachten

COPD is een afkorting van de Engelse term Chronic Obstructive Pulmonary Diseases. Dit betekent chronisch obstructieve longaandoening. Bij COPD-klachten is er dus een obstructie in de luchtwegen en/of longen.

Anatomie

Ieder persoon heeft twee longen. De lucht komt via de mond en de bronchiën terecht in beide longen. Door een obstructie in deze luchtwegen of in de longen krijgt men te weinig zuurstof in het bloed. Als men consequent last heeft van deze obstructie krijgt met hiervan COPD-klachten, waarbij de zuurstofwaardes zeer laag zijn. Dit wordt gediagnosticeerd door een arts in het ziekenhuis.

Klachten

Bij COPD-klachten heeft de patiënt vooral last van benauwdheid, hoesten (soms met slijmvorming), een piepende ademhaling bij inspanning en op den duur een verhoogd risico op conditieverlies en de daarmee gepaard gaande klachten. Wij richten ons als fysiotherapeut met name op het verbeteren van de kwaliteit van leven. Omdat iemand met COPD-klachten minder beweegt vanwege optredende benauwdheid, vermindert de conditie. Door de verminderde conditie zal het bewegen op zijn beurt ook weer moeizamer gaan. Er ontstaat een gevaarlijke situatie waarbij men tot steeds minder in staat is en de COPD-klachten toenemen.

Behandeling en herstel

Een van onze belangrijkste doelen is om deze neergaande spiraal te doorbreken of te voorkomen. Wij gebruiken hiervoor bijvoorbeeld het aanleren van hoest- en ademtechnieken, zodat de kortademigheid vermindert en de persoon die wij behandelen meer lucht krijgt. Ook trainen wij de conditie en de spierkracht om sterkere spieren, longen, een sterker hart en daarmee een sterker lichaam te krijgen. Daardoor kun je veel meer doen zonder klachten te krijgen.

Na een uitgebreid intakegesprek en onderzoek stellen wij een persoonlijk trainingsschema op. Na een aantal keren een-op-een trainen met de fysiotherapeut volg je een aangepast trainingsschema van een uur. Dit vindt twee keer per week plaats gedurende (minimaal) een halfjaar. Hierbij train je op jouw eigen niveau in groepjes van maximaal vier personen onder begeleiding van een fysiotherapeut. Gedurende de trainingsweken vinden verschillende meetmomenten plaats om de vooruitgang van de kwaliteit van leven, de spierkracht en de conditie te meten. Jouw eigen huisarts stellen wij op de hoogte van deze meetresultaten.

Je hebt verschillende mogelijkheden om de pijn wat te verlichten:

  • Blijf actief, ga niet alleen maar stilzitten vanwege de COPD-klachten.
  • Trainen onder begeleiding van een fysiotherapeut zorgt ervoor dat je weer op een hoger niveau kunt functioneren. Lees meer over fysiotherapie. 

Direct een afspraak maken

Vul hieronder ons formulier in en maak direct een afspraak!

  • DD dash MM dash JJJJ

Johan Noordegraaf

COPD
Covid revalidatie
Fysiotherapie
Manuele therapie
McKenzie therapie

j.noordegraaf@centrumevers.nl

“Johan draait zijn hand er niet voor om, om iemand vakkundig te "kraken".”

Tessa van Beek

Fysio Fitness
Fysiotherapie
KISS therapie
Manuele therapie
McKenzie therapie

t.vanbeek@centrumevers.nl

“Groot hart voor de patiënten.”

Testimonial

Mw. J. Top (74) uit Barneveld

Fysiotherapie

“Ik heb een positief gevoel over de behandeling. Ook bij vorige behandelingen.”