Voor iedere klacht een juiste behandeling!

Het In Balans Programma

Het In Balans Programma is een 14-weken-programma waar senioren informatie en handige tips krijgen. Bijvoorbeeld op gebied van voeding, schoenen en bewegen. Senioren krijgen uitleg (theorie) maar ook veel oefeningen (praktijk). Het programma is gericht op het verminderen van vallen. Mensen worden bewust gemaakt van valrisico’s en er wordt gewerkt aan een goed evenwicht en voldoende spierkracht. In Balans start met 1 bijeenkomst per week van ongeveer 2 uur. Dat duurt 3 weken. Daarna volgen 10 weken van 2 maal 1 uur oefenen per week. Na elke bijeenkomst is er tijd om samen koffie te drinken en na te praten. In oktober zal weer een nieuwe groep starten.

Waarom zou u meedoen?
Een valpartij is de belangrijkste oorzaak van letsel bij ouderen. Elke 4 minuten wordt door een ongeval een 65-plusser opgenomen op de spoedeisende hulp. In 2019 bezochten maar liefst 109 duizend ouderen om deze reden een spoedeisende hulp. Door de vergrijzing is de verwachting dat dit de komende 30 jaar met bijna 50% toeneemt. Een valpartij heeft soms grote gevolgen. Zowel fysiek als mentaal. Gelukkig kan men zelf veel doen om een valpartij te voorkomen.

Meer dan een derde van de thuiswonende volwassenen van 65 jaar of ouder valt minstens één keer per jaar. Een val bij deze groep leidt vaak tot letsel.
Dit zijn alarmerende cijfers en geven aan dat vallen, en het daarmee gepaarde letsel, een groot probleem is. Training, door middel van een bewegings-programma, kan de kans op vallen en letsel verkleinen. Ook kan een bewegingsprogramma zorgen voor meer zelfvertrouwen bij het lopen.

Meer informatie
Voor meer inhoudelijke informatie over het In Balans Programma kunt u contact opnemen met Stefan van Manen, Annejet Laseur of Bianca de Heus.