Voor iedere klacht een juiste behandeling!

Cliëntreis 2022 

Samenwerken in 2022.

Vorig jaar hebben we de onze kijk op intern samenwerken tussen onze fysio`s, ergo therapeuten, oefentherapeuten onderling besproken. Daarnaast is het samenwerken met de andere praktijken in en buiten Barneveld net zo belangrijk en stimuleren we als praktijk.

Graag wil ik 1 onderdeel in het kader van samenwerken belichten en dat is de ouderen zorg. Hoe ziet dat samenwerken er in de praktijk nu eigenlijk uit? Met wie en waarom wordt er samengewerkt?

  • Onze geriatrie fysiotherapeuten en ergo therapeuten hebben elke week gezamenlijk overleg over de voortgang van hun cliënten.  Zo`n overleg heet een MDO (multidisciplinair overleg). Doelen, problemen en de stand van zaken van de cliënten worden wekelijks besproken en daar waar nodig aangepast. De behoefte van de cliënt staat daarbij centraal. 
  • Wekelijks contact met de wijkverpleging medewerkers (RST, Icare, buurtzorg en HDS). Met de kern vraag: hoe de beste en juiste zorg op elkaar af te stemmen en in te zetten.
  • 4 maal per jaar structureel overleg met wijkverpleging. Onderwerpen als hoe verloopt de communicatie, begrijpen we elkaar goed en spreken we dezelfde taal. Allemaal in het kader van kwalitatief goede zorg.
  • Afhankelijk van de zorgvraag regelmatig overleg met de huisartsen, Welzijn Barneveld, de gemeente in kader WMO en hulpmiddelen aanvraag. Daarnaast met de fysio`s en ergo`s van de ziekenhuizen, norschoten en praktijk veluwe en staan we altijd open voor samenwerking met andere hulpverleners. Tot slot werken we wekelijks samen met een hele belangrijke groep namelijk de mantelzorgers. Deze mensen zijn een onmisbare schakel die veelal in stilte altijd klaarstaat. 

Samenwerken in de ouderen zorg is een noodzaak en vaak complex. Hier wordt veel (extra) tijd aan besteed die niet altijd zichtbaar is. Bij deze dank ik alle mensen voor hun inspanningen rondom de zorg van onze ouderen.

Groet,

Jan Evers