Voor iedere klacht een juiste behandeling!

Zorgverzekering 2017

In navolging op eerdere berichten willen wij nog iets verder ingaan op de zorgverzekering. Alleen nu iets meer over de inhoud van de verzekeringen. Want buiten alle strubbelingen die de fysiotherapiepraktijken op dit moment ervaren t.a.v. de zorgverzekeraars omtrent de behandelindex, staat de consument aan het einde van elk jaar weer voor de keuze bij welke verzekeraar en wat voor type verzekering hij of zij afsluit. Daar is dus een keuze bij tussen de diverse grote instanties, een keuze t.a.v. de hoogte van het eigen risico en ook nog wat voor type aanvullende verzekeringen je wilt afsluiten. Elk jaar verandert er ten aanzien van de verzekeringen weer iets. Dit jaar is de basispremie bij iedereen omhoog gegaan, maar is het eigen risico gelijk gebleven (basisbedrag van 385 euro).

Moet je je nu wel of niet voor fysiotherapie gaan verzekeren?

Dit is altijd een eigen keuze van de consument. Fysiotherapie zit niet in ons basispakket, wat inhoudt dat je het altijd zelf moet betalen als je hier gebruik van wilt maken, met uitzondering bij het hebben van een chronische verwijzing waarna je na 20 behandelingen een volledige vergoeding voor een bepaalde periode krijgt. Het voordeel van een aanvullend pakket is dat de niet-chronische fysiotherapie niet van ons eigen risico af gaat in tegenstelling tot wat veel mensen nog denken.

 

Welke verzekering en voor hoeveel fysiotherapie moet ik dan kiezen?

Verzekeren blijft een moeilijke keuze want wij kunnen niet in de toekomst kijken. Wij raden daarom aan om ook te kijken naar het verleden en hoeveel behandelingen u gemiddeld verbruikt heeft in een jaar en of u bijvoorbeeld meer zorg verwacht in het nieuwe jaar. Het is aan te raden om daarbij ook te kijken of u gebruikmaakt van fysiotherapie of vooral manuele therapie. De vergoeding voor manuele therapie is per verzekeraar ook wisselend.

Daarbij is het aan te raden om naar een van de vergelijkingssites te gaan om zo voor u en eventueel uw gezin een passend pakket samen te stellen.

De behandelindex

Zoals in onze eerdere nieuwsberichten gebruiken diverse zorgverzekeraar de behandelindex, wat wij niet toejuichen en waar wij op dit moment ook tegen ageren. Door deze behandelindex zijn fysiotherapeuten soms bij behandelingen gehouden aan het ‘landelijk gemiddelde’ dat zorgverzekeraars voor een bepaalde klacht hanteren. Fysiotherapeuten die meer behandelen kúnnen hierop afgerekend worden en dat kan voor een praktijk verstrekkende gevolgen hebben, tot het uitsluiten van een contract aan toe. Zorgverzekeraars blijven aanvullende zorgverzekeringen aanbieden met bijvoorbeeld dertig fysiotherapiebehandelingen extra, terwijl wij als fysiotherapiepraktijk vanwege ons werkcontract soms nog niet eens de helft zouden kunnen geven.

Het KNGF (Koninklijk Genootschap voor de Fysiotherapie) beveelt daarom de volgende polissen van harte aan:

Naam Verzekering** Naam Aanvullende Verzekering Maandpremie*
IZZ Basisverzekering Restitutie Zorg voor Zorg + Extra 3 € 210,28
DSW Basisverzekering AV Top € 142,25
InTwente Basisverzekering AV Top € 142,25
Stad Holland Zorgpolis Uitgebreid Aanvullend(max 36) € 146,25

 

*Maandpremies gebaseerd op zorgverzekeringwijzer.nl. Dit zijn combinaties van basis- en aanvullende verzekering bij één verzekeraar. U mag de basis- en de aanvullende verzekering afsluiten bij verschillende verzekeraars. Daar kunnen extra kosten aan verbonden zijn.

** Gebaseerd op de gegevens zoals deze kenbaar waren op 22 november 2016

De keuzes die zijn gemaakt zijn ook gebaseerd op het wel of niet hanteren van een behandelindex door de zorgverzekeraar. Bij de zorgpolissen die wij u hierboven aanbevelen voor 2017 is dus géén sprake van behandelindexen.

Tip

Mocht u twijfelen over uw verzekering, over hoeveel behandelingen u gemiddeld gehad heeft de afgelopen jaren of bijvoorbeeld wat de verwachting is t.a.v. uw eigen behandeltraject overleg dit dan met uw huidige fysiotherapeut.