Voor iedere klacht een juiste behandeling!

Van COVID naar Go Fit! Met multidisciplinaire revalidatiezorg.

Van COVID naar Go Fit! Met multidisciplinaire revalidatiezorg. 

Voor het herstellen na het doormaken van corona zijn we gestart met multidisciplinaire revalidatiezorg. We leggen je hier graag uit wat het is en hoe het jou kan helpen bij je herstel. Het wordt in de zorg omschreven wanneer meerdere disciplines (specialisaties in verschillende vakgebieden) met elkaar samenwerken voor één cliënt. Door samen te werken en gebruik te maken van elkaars kennis en kunde wordt de best passende zorg geboden voor een optimaal herstel. En dat is waar we het voor doen: jou helpen! 

Soorten disciplines 

Je kunt hierbij denken aan de inzet van de fysiotherapeut, de ergotherapeut, de oefentherapeut, de diëtist, de logopedist, de psycholoog etc. Die samenwerking kan vanuit één organisatie/praktijk plaatsvinden maar dat hoeft niet. Wanneer dat niet zo is dan is informatievoorziening en afstemming tussen de deelnemende vakgebieden – voor de cliënt – wel belangrijk. 

Wat betekent dit voor jou? 

Heb jij aanhoudende klachten na het doormaken van corona? Zoals vermoeidheid, kracht- en conditieverlies, kortademigheid, hoofd- en spierpijn, slaapproblemen, gewichtsverlies, moeite met het doen van je dagelijkse handelingen of het hervatten van je werk. Aarzel niet en neem contact met ons op voor meer informatie over revalidatiezorg of voor het maken van een afspraak voor een intakegesprek. Dit gesprek heb je samen met een gespecialiseerde COVID-fysiotherapeut. Het revalidatietraject wordt in samenwerking met je huisarts, specialist of revalidatiearts opgesteld. En wanneer het voor je herstel nodig is kan daarnaast – zoals hierboven genoemd – ook een andere specialist worden ingezet voor je herstel. Multidisciplinaire revalidatiezorg dus! Dit gebeurt altijd in overleg met elkaar. 

Vergoeding 

Sinds 1 juli 2021 is de regelgeving voor de vergoeding van coronarevalidatie veranderd. Als je in aanmerking wilt komen voor revalidatiezorg dan heb je een verwijzing nodig van je huisarts en moet je binnen 6 maanden na je besmetting gestart zijn met revalideren. De coronarevalidatie wordt vanaf de eerste behandeling vergoed vanuit de basisverzekering. Wel wordt eerst je eigen risico aangesproken. 

Wat wordt vergoed tijdens de eerste termijn van 6 maanden? 

  • Fysiotherapie of oefentherapie: max. 50 behandelingen 
  • Ergotherapie: max. 10 uur 
  • Diëtiek: max. 7 uur 
  • Logopedie: geen max. 

Wanneer er na de eerste termijn van 6 maanden nog steeds sprake is van aanhoudende klachten, dan kan in overleg met de huisarts een aanvraag worden gedaan voor een tweede hersteltermijn. Die termijn bestaat weer uit bovengenoemde punten. Meer informatie en voorwaarden lees je op www.zorginstituutnederland.nl. 

Twijfel je nog? Lees de ervaringen van cliënten en onderneem actie! 

“Bedankt voor de goede hulp! Kleine stapjes, energie verdelen, samen gaan we dit doel bereiken, als er wat is kun je altijd bellen/mailen.” 

“Wacht niet te lang, ze helpen je er bovenop. Ze kijken naar wie je bent en wat je kunt”. 

“Ik zie/voel de vooruitgang. De positiviteit van de therapeut en de andere cliënten waarmee je traint, geven je de moed om verder te gaan.” 

“Respectvol, inlevend, kundig, gericht op het individu, doelgericht.” 

“Doe het! Het helpt je ook psychisch. Ik dacht: ik kan het zelf wel maar het heeft toch veel toegevoegde waarde. Ik ben er nog niet, maar ik heb dit nodig voor mijn verdere herstel.” 

De multidisciplinaire revalidatiezorg gaat in een prettige samenwerking met Medifit en Fysio Barneveld. 

Wil je meer weten over coronarevalidatie maar dan voor kinderen? Dat kan! Samen met Maarten Jen Hong Li, kinderfysiotherapeut van Kinderfysiotherapie Barneveld zijn wij een revalidatietraject gestart speciaal voor kinderen met post-COVID klachten.