Voor iedere klacht een juiste behandeling!

Sportscholen en -verenigingen zijn weer geopend! 

Sportscholen en -verenigingen zijn weer geopend!

Wordt een oude gewoonte nieuw leven in geblazen? Of is het tijd voor een sportieve eerste stap?
In beide gevallen kan het zijn dat u zich afvraagt hoe de opbouw van sportactiviteiten in zijn werk gaat: Waar start u? En wat betekent een periode van minder (of alternatief) sporten voor uw uitgangsniveau?

De trainingsleer kent een aantal principes. Eén daarvan is het principe van reversibiliteit of omkeerbaarheid. Wellicht ken je de uitspraak: ‘Use it or lose it’. Bij het tijdelijk of gedeeltelijk wegvallen van trainingsprikkels gaat het behaalde trainingsresultaat in zekere mate verloren (Jukic et al., 2020). Tijdens de sluiting van de sportscholen en – verengingen kan het zijn dat bovenstaande op jouw van toepassing is geraakt. Reversibiliteit of omkeerbaarheid van het trainingseffect treedt namelijk op enkele vlakken al significant op binnen 4 weken (Mujika & Padilla, 2012).

Pak de draad weer op! Hoe doe je dit?

Wanneer u de smaak van training te pakken hebt, komt ook het volgende principe om de hoek kijken: supercompensatie. Het toedienen van trainingsprikkels op het juiste moment is van groot belang voor het verleggen van het prestatieniveau. Na fysieke training heeft het lichaam zo’n 36 uur de tijd nodig om te herstellen (Chang & Buehler, 2014). Na deze periode kan er opnieuw volgens hetzelfde principe worden getraind. Onderstaande afbeelding geeft het principe van supercompensatie weer. Wacht je te lang met het toedienen van een nieuwe trainingsprikkel of volgen je trainingen elkaar te snel op, dan gaat het principe van supercompensatie niet op.

Heeft u vragen met betrekking tot sporthervatting of -opbouw? Onze therapeuten helpen u graag op weg!