Voor iedere klacht een juiste behandeling!

Fysiotherapie voor een chronische aandoening 

Fysiotherapie voor een chronische aandoening

In de basisverzekering is een vergoeding opgenomen voor chronische fysiotherapie. Wat houdt dat precies in? Het gaat hier om een specifieke lijst met chronische (langdurige) aandoeningen die is opgesteld door de Rijksoverheid. Bijvoorbeeld een operatie, een aandoening aan het zenuwstelsel of oedeem. Als jouw aandoening in deze lijst staat, kom je in aanmerking voor chronische fysiotherapie. Dit kan zijn voor bijvoorbeeld een periode voor een half jaar, een jaar of onbeperkt. De fysiotherapie wordt dan vergoed door je basisverzekering.

Heb je een chronische aandoening? Dan krijg je fysio- en oefentherapie vergoed vanaf de 21e behandeling. Dit betekent dat je de eerste 20 behandelingen zelf betaalt. Heb je een aanvullende verzekering dan worden de behandelingen vanuit de aanvullende verzekering betaald voor het aantal waar jij nog recht op hebt.

Deze 20 behandelingen gelden per aandoening en niet per kalenderjaar en betaal je maar één keer per behandelingstype. Je betaalt dus niet elk jaar opnieuw deze eerste 20 behandelingen. Vanaf de 21e behandeling vindt de vergoeding vanuit de basisverzekering plaats.

Chronische fysiotherapie en het eigen risico
Het eigen risico is alleen van toepassing als je zorg afneemt die onder de basisverzekering valt. Als je chronische fysiotherapie nodig hebt, betaal je na de eerste 20 behandelingen het eigen risico. Zodra je dit eigen risico hebt opgemaakt, vergoedt de basisverzekering de behandelingen. Het verplicht eigen risico is in 2022 vastgesteld op € 385,00. Dit komt jaarlijks terug.

Vergoeding chronische fysiotherapie: wanneer kom ik in aanmerking?
Heel mooi natuurlijk de vergoeding voor chronische fysiotherapie maar hoe weet je of jouw klachten hieronder vallen? Je fysiotherapeut kan je hier meer over vertellen. Weet je al wat voor aandoening je hebt maar weet je niet of dit vergoed wordt? Dan kun je dit ook altijd navragen bij je zorgverzekeraar.