Voor iedere klacht een juiste behandeling!

Nieuwe revalidatie arts dhr. H. Hacking

Per 1 juli 2017 komt revalidatiearts dhr. H. Hacking de plaats van dhr. F. van der Meer overnemen. Hij zal elke woensdag in Barneveld aanwezig zijn. Dit betekent dat we vanaf augustus afscheid nemen van dhr. F. van der Meer. Hij heeft zich in de afgelopen periode ingezet om ons te helpen tijdens de zoektocht naar een nieuwe revalidatiearts, omdat hij zelf wat beperkt was in zijn agenda om elke week aanwezig te zijn. Wij zijn hem daar zeer dankbaar voor en hebben een prettige samenwerking met hem gehad. Hij blijft echter wel verbonden met ons, omdat hij beschikbaar blijft voor de waarneming van dhr. H. Hacking bij bijvoorbeeld vakantie of ziekte.

Afspraken

Deze wisseling van revalidatieartsen zal voor een aantal revalidanten een wijziging geven. Heeft u op 14 juli een afspraak staan bij dhr. F. van der Meer, dan gaat deze afspraak gewoon door. Voor alle overige afspraken met dhr. F. van der Meer die later dan 14 juli gepland staan of die nog gepland moeten worden, zal contact met u opgenomen worden door onze administratie om deze te verplaatsen naar of te plannen op een woensdag bij dhr. H. Hacking. Wij hopen hierbij op uw begrip en medewerking. Daarbij is met beide artsen overleg geweest dat alle revalidanten die op 11 en 24 augustus een afspraak hebben staan bij dhr. F. van der Meer, ook in juli uitgenodigd worden om dhr. H. Hacking te ontmoeten voor een tussenevaluatie. Hij wil alle revalidanten graag snel een keer spreken.

Dhr. H.Hacking aan het woord

Zelf zegt dhr. H. Hacking over zijn werk het volgende: “In mijn vakgebied staat het dagelijks functioneren van de patiënt centraal. Belangstelling en verdieping in de gevolgen van een ziekte of aandoening, niet alleen voor de betrokkene zelf maar ook voor zijn directe naasten, zijn voor mij essentieel. Iemand handvatten kunnen geven om zijn kwaliteit van leven te verbeteren geeft mij veel voldoening in mijn werk.”

Wij zijn blij u te kunnen melden dat we met dhr. H. Hacking een vaste kracht hebben gevonden die kennis van zaken heeft en die u en ons stabiliteit en rust kan bieden, waardoor iedereen nog meer tot zijn recht kan komen.