Voor iedere klacht een juiste behandeling!

Gewijzigde rekening voor kinderen vanaf 16 jaar

In onze praktijk worden uw rekeningen verzorgd door Infomedics, waar de bescherming van uw privacygevoelige gegevens centraal staat. Ook wanneer uw kind een rekening krijgt, staat dit hierop vermeld.

Omdat kinderen vanaf 16 jaar zelfstandig een behandelovereenkomst kunnen aangaan, krijgen ze voortaan een eigen rekening. Ze hebben namelijk ook recht op informatie over de behandeling en deze informatie valt onder het medisch beroepsgeheim van een zorgverlener. Dat medisch beroepsgeheim geldt ook tegenover de ouders of verzorgers.

De kosten voor een behandeling van een cliënt van 16 jaar en ouder mogen daarom niet terechtkomen op de zogenoemde verzamelrekening, waar ook de gegevens van de ouders of andere cliënten op staan. De cliënt krijgt een eigen rekening die persoonlijk aan hem gericht is.

Deze verplichting komt voort uit de Wet op geneeskundige behandelovereenkomst (artikel 7:447). Deze handelwijze voldoet aan de actuele privacywetgeving die wordt gecontroleerd door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Voor meer informatie over facturering kijkt u op www.infomedics.nl.