Voor iedere klacht een juiste behandeling!

Fysiotherapeuten positief over directe toegang

In 2006 introduceerde het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport de vrije toegang tot de fysiotherapie. Iedereen kon zonder verwijzing naar de fysiotherapeut stappen. Er was de angst dat de directe toegang tot veel meer fysiotherapiebehandelingen zou leiden. Nivel-onderzoeker Ilse Swinkels: “Die angst lijkt ongegrond. We zagen wel meer patiënten, maar die stijging is ook te verklaren uit de toename van het aantal chronisch zieken en ouderen. Bovendien worden mensen die zonder verwijzing komen korter behandeld en niet iedereen wordt in behandeling genomen.” Fysiotherapeuten en patiënten zijn tevreden, huisartsen merken geen verschil in werklast. Dit blijkt uit een publicatie van onderzoekers van het Nivel. Patiënten die zonder verwijzing komen, hebben gemiddeld drie behandelingen minder dan mensen die worden verwezen door de huisarts.

Minder tijdrovend
“Patiënten gaan meer zonder verwijzing naar de fysiotherapeut, ze vinden het makkelijk en het kost ze minder tijd”, stelt Swinkels. “Fysiotherapeuten zijn tevreden, ze hebben meer eigen regie maar wel meer administratie.” De resultaten van het onderzoek verschenen in het wetenschappelijke tijdschrift Physical Therapy.

Klachten
In de gegevens van de NIVEL Zorgregistraties is te zien dat van 2004 tot 2009 het aantal rug-, schouder- en nekklachten in de huisartsenpraktijk licht daalde, terwijl het aantal knieklachten toenam. In 2004 bezocht 17 procent van de Nederlanders een fysiotherapeut, in 2009 was dat 21 procent. Het aantal mensen dat zonder verwijzing naar de fysiotherapeut ging, nam toe van 28 procent in 2006 tot 44 procent in 2010 en 47 procent in 2012.

Ook bij Centrum Evers doet het overgrote deel van de mensen die voor het eerst onder behandeling komen, dit zonder verwijzing van de huisarts.

Bron: nu.nl