Voor iedere klacht een juiste behandeling!

Facturering via uwnota.nl

Vanaf deze maand zal de facturering niet meer vanuit onze praktijk worden gedaan, maar zult u uw rekening(en) krijgen via uwnota.nl.

Wat verandert er voor u?
U zult de rekening via uwnota.nl ontvangen. Het bedrag zal naar een andere rekening moeten worden overgeschreven. Tevens kan het zijn dat voor u de betalingsvoorwaarden veranderen, zie hiervoor de foto in de bijlage.

Wat verandert er niet?
Uw aanspreekpunt. Henriette Mulder zal nog steeds het vaste aanspreekpunt blijven. Mochten er dingen fout zijn gegaan op uw nota of heeft uw vragen over uw nota, dan kunt u bij haar terecht. U kunt haar bereiken via h.mulder@centrumevers.nl of via 0342-422997

uw nota 1uw nota 2