Voor iedere klacht een juiste behandeling!

De Gameboy Rug

Een steeds voorkomender probleem en fenomeen onder de jongeren is de ‘gameboy-rug’. Bij ons in de praktijk signaleren we het steeds meer, maar ook artsen en andere deskundigen waarschuwen hiervoor.
Kinderen in de groei zitten zo vaak kromgebogen over smartphones en tablets dat ze er ernstige rugklachten door krijgen. Uit MRI-scans in een recente Finse studie blijkt dat 40 procent van de kinderen tussen de 8 en 18 jaar al de rug heeft van een 50-jarige. De kinderen hebben daar nog niet altijd klachten van. Als de rug eenmaal is vergroeid, valt dat tijdens de groei nog te corrigeren met oefeningen of met braces. Zijn ze eenmaal volwassen, dan is dat een stuk lastiger.

Hernia
In vakblad Medisch Contact waarschuwden enkele deskundigen al voor het nieuwe fenomeen. Een van hen, orthopedisch chirurg Piet van Loon, geeft aan dat de gemiddelde leeftijd waarop mensen een herniaoperatie ondergaan al jaren daalt. “Er worden al jongeren van 19, 20 jaar aan hernia’s geopereerd.”

Druk op de rug
Als een kind in de groei vaak voorovergebogen zit, ontstaat er veel druk op de rug. De tussenwervelschijven worden aan de voorkant dunner dan aan de achterkant, waardoor de rug krom groeit. Door de hoge druk ‘drogen’ de tussenwervelschijven bovendien uit, waardoor de rug steeds stijver wordt. “Bot reageert hetzelfde als hout in de natuur”, zegt Van Loon. “Als je dat een bepaalde richting opduwt, groeit het ook die kant op.”

Zitbochel
Er komt een generatie aan met zwakke ruggen, voorspellen de deskundigen. André Soeterbroek, mede-auteur en analist geeft aan dat de zitbochel terugkomt. “Meer dan honderd jaar geleden kregen kinderen een bochel door kinderarbeid. Nu krijgen ze hem door die apparaten. Voor het lichaam maakt het geen verschil of je kromgebogen in de sigarenfabriek zit of acht uur lang boven de iPad”.

Buktest
Of kinderen een gameboy-rug hebben, is te zien met de ‘buktest’. Daarbij moeten kinderen voorover hangen en hun voeten aanraken. Normaal leidt dat tot een n-vorm, maar kinderen met een vergroeide rug kunnen hun voeten niet aanraken. Tijdens het bukken krijgen ze de vorm van een ‘kraantje’: hun onderrug blijft bijna recht, terwijl hun bovenrug extreem bol is.

Hoe kunnen we een ‘gameboy-rug’ voorkomen?

o.a. door
– Kinderen stimuleren tot meer bewegen / sporten door ouders, scholen, etc
– Kinderen activeren om actief te zitten op juist meubilair op school, maar ook thuis
– Kinderen proberen bewust te maken van het probleem
– Preventieve houdingsoefeningen toepassen

Ook de fysiotherapeut kan hierbij een rol spelen. Door middel van houdingsadviezen en oefentherapie kunnen wij een positieve rol spelen tijdens de groeifase van een kind.
We kunnen hierbij preventief ondersteuning bieden, maar ook wanneer er reeds klachten zijn ontstaan.