Voor iedere klacht een juiste behandeling!

Elan Barneveld en Centrum Evers hebben elkaar gevonden

In 2013 hebben Ad Huizer (Elan) en Jan Evers (Centrum Evers) om de tafel gezeten om de mogelijkheid te onderzoeken voor een vruchtbare samenwerking. Beide directeuren hebben de behoefte om krachten te bundelen waardoor de dienstverlening van beide organisaties verbeterd kan worden. Vanwege de start van de poliklinische revalidatie bij Centrum Evers was er behoefte aan een goede, betrokken en enthousiaste maatschappelijk werker. Met de persoon van Fokkelien de Bruijn, als maatschappelijk werker verbonden aan Elan, is die vacature bij Centrum Evers meer dan naar tevredenheid ingevuld. Bij Centrum Evers is inmiddels gebleken dat de kwaliteiten van de maatschappelijk werker een goede aanvulling zijn in revalidatietrajecten waarbij de assertiviteit op de werkvloer verbeterd wordt.

De gesprekken tussen Elan en Centrum Evers werden en worden van beide kanten als inspirerend ervaren. Beide bedrijven hebben een actieve houding ten opzichte van de organisatie en hun cliënten. Uitgangspunt daarbij is dat mensen geholpen worden om weer op eigen kracht te kunnen verdergaan. Beide organisaties ontwikkelen zich op vergelijkbare wijze. En de plek die beide organisaties op het zorgpalet innemen, geeft een goede basis voor samenwerking en versterking. Elan is initiatiefnemer van de PaletMeeting, een periodieke ontmoeting tussen diverse aanbieders van zorg en welzijn. Daarnaast heeft Ad Huizer mede aan de wieg gestaan van de Businessclub Zorg & Welzijn Barneveld. Een vereniging ten behoeve van Zorg en Welzijnsondernemers om als lid organisaties kennis te delen en krachten te bundelen. Initiatieven waar Centrum Evers zich helemaal in kan vinden.

Elan staat midden in de (Barneveldse) samenleving. Zij helpen kinderen, jongeren en volwassenen om te werken aan het welzijn van zichzelf en van hun naasten.
De naam Elan drukt uit dat de professionals in deze huidige tijd met elan het werk willen doen, met bevlogenheid. Samen met de gemeente, kerken, scholen, vrijwilligers en collega-organisaties is Elan een plek waar mensen met elkaar verbonden worden en nieuwe hoop en praktische handvatten krijgen om zelf weer verder te kunnen.

De experts bij Centrum Evers voelen zich persoonlijk betrokken bij de gezondheid van elke cliënt. Het team Evers werkt dan ook met passie aan het realiseren van een optimaal resultaat van de behandeling.
Volgens Jan Evers is de missie van Centrum Evers samen te vatten in drie kernbegrippen: professie, passie en resultaat. Professie is dan niet alleen de vakbekwaamheid van het team. Juist ook betrokkenheid is een kernbegrip. Het team kent de cliënt, daarom werken we met gedrevenheid aan herstel en zetten daarbij kennis en kunde in. Herstel is dan het resultaat. Mensen die bij ons na een behandeling de deur achter zich dichttrekken, moeten zich beter voelen. Dat is wat we willen bereiken. En uiteraard zodanig dat ze binnen korte tijd onze inzet niet meer nodig hebben. ‘En’ vult Jan aan, ‘niet de ziekte maar de zieke staat centraal.’

‘Het lijkt in eerste instantie wellicht een wat rare verkering tussen onze organisaties,’ zegt Ad Huizer. ‘Maar tegenwoordig weten we allemaal het effect van de balans tussen psychische en fysieke gezondheid. En ik ben ervan overtuigd dat onze beide organisaties aanvullend zijn om daarin een steentje bij te dragen.’ Jan vult aan: ‘Daarom is onze samenwerking ook meer dan de optelsom één plus één is twee. Ik bedoel daarmee dat het voor alle betrokkenen meerwaarde heeft. Wij merken dat al aan de reacties van onze cliënten.’