Voor iedere klacht een juiste behandeling!

De eerste afspraak

Sinds januari 2006 heb je geen verwijzing meer nodig om naar een manueel- of  (gespecialiseerde) fysiotherapeut te gaan.

Onze werkwijze bij het maken van een afspraak

De eerste afspraak maak je bij onze administratief medewerkers. Zij zal je zo goed mogelijk te woord te staan. Graag verzoeken wij je om jouw meest recente verzekeringsbewijs en BSN bij de hand te houden. Als je een verwijzing van de huisarts of specialist hebt gekregen, vragen wij je deze mee te nemen.

Hoe het eerste bezoek zal verlopen

Bij het eerste bezoek zullen we een anamnese (vragen stellen) en een onderzoek uitvoeren. Het is immers noodzakelijk erachter te komen wat de oorzaak van de klachten is, of waarom de klachten aanhouden. Op basis hiervan kunnen we vaststellen wat er aan de hand is en dit behandelen.

Hoe het na het eerste bezoek verder zal gaan

Als blijkt dat er meer informatie nodig is nemen wij, met jouw goedvinden, contact op met de huisarts/specialist. Vervolgens stellen wij samen met jou een behandelplan op. Afspraken worden per 30 minuten gepland, waarvan 20 tot 25 minuten behandeltijd en 5 tot 10 minuten huidige stand van zaken bespreken/ voortgang/omkleed tijd/administratie tijd/nieuwe afspraak maken.

Onze klanten aan het woord

Hieronder kan je een aantal video’s bekijken waar onze klanten je vertellen hoe het hun vergaan is bij Centrum Evers.

Helene Rugklachten

Raymond Revalideert

Arianne over haar zoontje

Tarieven per 1 januari 2018

Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars.

Fysiotherapie wordt vergoed uit de basisverzekering en/of de aanvullende verzekering (AV), indien de fysiotherapie medisch noodzakelijk is. De hoogte van de vergoeding verschilt per AV. De vergoeding hangt af van aandoening (chronisch of niet-chronisch) en leeftijd; ook speelt een rol of de therapeut staat ingeschreven in het Centraal Kwaliteits-register Fysiotherapie.

Bij een aantal chronische aandoeningen wordt fysiotherapie vanaf de 21e behandeling vergoed uit de basisverzekering. Op de chronische lijst Borst zie je om welke chronische aandoeningen het gaat. Bij vergoeding voor een niet-chronische aandoening speelt de leeftijd een rol.

Onder de 18 jaar worden maximaal 18 behandelingen vergoed uit de basis-verzekering. Daarnaast geldt een vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen.

De onderstaande tarieven gelden indien je niet aanvullend verzekerd bent.

Fysiotherapie€ 34.00
Telefonisch intake consult€ 34.00
Telefonisch tussentijds consult€ 19.00
Lange zitting voor meerdere zorgvragen€ 57.00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek€ 54.00
Eenvoudig rapport€ 25.75
Uitgebreid rapport€ 52.50
Manuele therapie€ 44.00
Oedeemtherapie€ 45.00
Screening€ 13.00
Intake en onderzoek na screening€ 34.00
Intake en onderzoek na verwijzing€ 38.00
Toeslag voor uitbehandeling€ 44.00
Oefenelastiek v.a.€ 3.50
Cure Tape (per rol)€ 15.00

Testimonial

Mw. M. Hertgers (38) uit Barneveld

Fysiotherapie

“Eindelijk van mijn jarenlange rugklachten af, dankzij de fysio- en manuele therapeut Remco Ridder.”