Voor iedere klacht een juiste behandeling!

Zorgverzekering kiezen? Lees de kleine lettertjes

Achmea ontzorgt, CZ alles voor betere zorg, Univé daar plukt U de vruchten van, enzovoort enzovoort… Het is bijna het einde van het jaar. Dat betekent dat er weer reclames met goedlachse mensen op televisie zullen verschijnen, die het geluk in hun leven enkel te danken lijken te hebben aan de voortreffelijke zorgverzekeraar die ze dit jaar weer gekozen hebben. Waarschijnlijk zijn dit echter geen fysiotherapeuten… Al jaren vechten wij tegen de steeds grotere regeldruk, toenemende administratieve lasten en de afroming van de tarieven. Een frustrerende en oneerlijke strijd. Het niet tekenen van de steeds strengere contracten met de zorgverzekeraar veroorzaakt een onmogelijke concurrentiepositie ten opzichte van de overige praktijken. Het is dus slikken of stikken.

Het idee dat kwaliteit en de mens vooropstaan, is vaak slechts een illusie in een verzekeringswereld waarbij elke behandeling wordt gezien als een schadepost. Een van de belangrijkste doelen van een zorgverzekeraar is het naar beneden brengen van deze kosten, zowel aan de kant van de zorgafnemer als aan de kant van de zorgverlener. Dus het pakket wordt uitgekleed en wij als therapeut krijgen steeds minder voor steeds meer werk en moeten voldoen aan steeds strengere eisen.

Een van de trendsetters op het gebied van strengere eisen is Achmea (en de Achmea groep waar bijvoorbeeld Zilveren Kruis, Interpolis en FBTO onder vallen). Bij de eerste behandeling dient altijd een uitgebreide intake gedaan te worden. De administratieve lasten van deze intake zijn de laatste jaren fors toegenomen en zo ook de tijd die eraan besteed moet worden. Hier stond ook een iets hoger tarief voor dan het gebruikelijke halfuurtarief. Achmea zal in 2016 deze extra vergoeding echter laten vervallen. Dit zal inhouden dat de fysiotherapeut bij elke nieuwe intake ongeveer 15 tot 30 minuten eigen tijd zal moeten investeren om de status aan de regels van Achmea te laten voldoen.

Komend jaar spant CZ echter de kroon. Zij kijken naar het aantal behandelingen dat een praktijk in 2014 in totaal heeft gegeven aan CZ-klanten en stelt als nieuwe eis dat deze praktijk daar in 2016 niet overheen mag komen. Dit wel doen betekent dat hier geen vergoeding voor wordt gegeven. Onze vakgroep, het KNGF, heeft het echter voor elkaar gekregen dat hier enkel een lager tarief voor betaald wordt in plaats van het geheel laten vervallen van de vergoeding. Dit voor exact dezelfde behandeling qua tijd en administratieve eisen. Simpelweg omdat dit het totaal aantal in 2014 gegeven behandelingen overschrijdt. Op deze wijze (die de groei van een praktijk nagenoeg onmogelijk gemaakt) loopt de motivatie voor het behandelen van CZ- verzekerden terug. Helaas leert ervaring uit het verleden dat het een kwestie van tijd is voordat andere zorgverzekeraars dit oppakken en ook zullen overwegen.

Dit zijn de twee nieuwste veranderingen. Een hele reeks aan soortgelijke beslissingen zijn hier jaarlijks al aan voorafgegaan. En wat kunnen wij als beroepsgroep? Het contract niet tekenen is nagenoeg hetzelfde als je deuren sluiten. Staken? Dit betekent sluiten en patiënten moeten weigeren. Op deze wijze worden zij er de dupe van en dat is het laatste wat we willen. Helaas weten zorgverzekeraars dit ook. We staan met de rug tegen de muur en moeten het keer op keer weer slikken. Het enige wat we kunnen doen is het laten weten. Laten weten wat er op de achtergrond bij de goedlachse mensen gebeurt. Dat een zorgverzekeraar niet altijd ontzorgt, een betere zorg niet altijd hun hoofdprioriteit is, en dat niet iedereen de vruchten ervan plukt.

Hebben we het verder dan zo slecht? Nee, gelukkig niet! Nog altijd is fysiotherapie een dankbaar beroep waar we elke keer weer het privilege hebben om mensen verder te mogen helpen. Om samen problemen op te lossen en hen weer in gang te mogen zetten daar waar het lijf of de geest eerst stagneerde.

En juist daarom is het zo belangrijk dat jullie weten hoe het eraan toe gaat, want naar de stem van de klant luistert een zorgverzekeraar eerder dan naar die van ons. Kijk dus niet alleen naar de mooie reclames van de zorgverzekeraars, maar lees ook eens de kleine lettertjes en maak een weloverwogen keus.