Voor iedere klacht een juiste behandeling!

Week van de valpreventie

Vanaf vandaag tot 9 oktober is het de week van de valpreventie. Speciaal om deze reden willen we extra aandacht vragen voor het valpreventieprogramma dat op 15 oktober 2015 van start gaat.

Valpreventieprogramma
Staat u stabiel op uw benen? Bent u bang om te vallen als u wat van de grond raapt? Dan bent u niet de enige! Met name voor oudere mensen is het vaak moeilijk om hun evenwicht te bewaren. Zo’n valpartij kan nogal een impact hebben op uw leven: het kan zorgen voor een botbreuk, maar ook voor angst om te vallen en onzekerheid om te bewegen. Door de angst gaat u nog voorzichtiger of zelfs verkrampt bewegen, waardoor vaak nieuwe valpartijen volgen. Daarom is het zo belangrijk om uw bewegingsangst te overwinnen en om ‘normaal’ te durven bewegen.
U kunt er iets aan doen! Wij bieden u een valpreventieprogramma aan dat in samenwerking met uw huisarts, fysiotherapeuten, oefentherapeut en ergotherapeuten is ontwikkeld. Dit programma is te volgen bij Centrum Evers, Fysio Barneveld of Medifit.

Doelstelling valpreventieprogramma
Doel van het valpreventieprogramma is om te komen tot een actieve leefstijl, waardoor inactiviteit en vallen zullen verminderen. De doelstellingen zullen we samen met u bepalen.

Traject valpreventieprogramma
De huisarts en de praktijkondersteuner bepalen of het volgen van een valpreventieprogramma voor u zinvol is. Als het antwoord ‘ja’ is, dan ziet het traject er als volgt uit:
• Algemene bijeenkomst waarin de oefentherapeut u het één en ander uitlegt, zodat u weet wat u te wachten staat en waarom u meedoet.
• Intake bij de fysiotherapeut, waarbij verschillende begintesten horen die aan het eind van het programma weer herhaald worden.
• Vervolgens start het valpreventieprogramma: trainen lichaamsbalans, beweeglijkheid, conditie en de spierkracht van uw lichaam. U moet denken aan trainingsvormen waarin verschillende situaties uit het dagelijks leven worden nagebootst.
• Eenmalig huisbezoek van een ergotherapeut om uw handelen bij u thuis te bekijken en eventueel te verbeteren.

Trajectduur valpreventieprogramma
Het valpreventieprogramma duurt 12 weken en u doet 2x per week mee aan de training. De groepsles met maximaal 6 personen duurt 1 uur. Na afloop van het hele programma evalueert u uw vorderingen bij de praktijkondersteuner die de begin- en eindtesten met u doorneemt.

Vergoeding en aanmelding valpreventieprogramma
De gemeente Barneveld neemt het grootste deel van de kosten voor dit valpreventieprogramma voor haar rekening. U betaalt zelf ook een eigen bijdrage en krijgt hiervoor gedurende drie maanden begeleiding door professionele zorgverleners.

Wilt u meer informatie of wilt u zich ook aanmelden voor het valpreventieprogramma? Dan kunt u contact opnemen met:

Alinda Docter-Koot
praktijkverpleegkundige
Aanwezig: maandag, dinsdag en donderdag van 08.00 – 16.30
Telefoonnummer: 0342-751212
E-mail: poh1@hpdeburgt.nl