Voor iedere klacht een juiste behandeling!

Valpreventieproject gaat van start

Vandaag een mooi artikel in de Barneveldse krant over het valpreventieproject dat aankomende donderdag van start gaat.

‘Angst om te vallen wordt groter’

valpreventie krant 3BARNEVELD ,,We beperken het niet tot voorlichting en educatie, maar gaan daadwerkelijk oefenen. Alleen op die manier kunnen we de angst om te vallen verminderen.” Dat zeggen huisarts Fons Vermeulen, oefentherapeut mensendieck Grace Velthof en fysiotherapeut Sabine van de Beek. Donderdag start het eerste valpreventieprogramma in de gemeente Barneveld.

Het project richt zich op ouderen van 75 jaar en ouder die problemen ervaren in het bewegen. ,,Mensen op hogere leeftijd hebben vaak een verminderde mobiliteit en mede daardoor een verhoogde kans op vallen”, weet Velthof. Wetenschappelijk onderzoek van het UMC in Utrecht wijst uit dat wanneer iemand eenmaal gevallen is, de kans op een tweede val groter wordt. ,,Dat heeft te maken met angst om te vallen. Daardoor gaat een oudere onzeker en krampachtig bewegen.”

Die vicieuze cirkel moet doorbroken worden, vindt Vermeulen. ,,Los van alle fysieke beperkingen die een val met zich mee kan brengen is het gewoon belangrijk dat ouderen in beweging blijven. Daarbij gaan we het liefst preventief te werk.” Namens huisartsenpraktijk De Burgt nam hij samen met praktijkverpleegkundige Alinda Docter het initiatief tot een valpreventieprogramma, waarin diverse disciplines samenwerken. ,,Ik durf te stellen dat dit een zeer ondernemend en doelgericht project is. Alle disciplines die meedoen hebben expertise en tijd geïnvesteerd zonder dat daar direct wat tegenover staat. Preventie is ook lastig om in harde cijfers uit te drukken.”

PROTOCOL
Binnen De Burgt werden eerder dit jaar patiënten boven de 75 jaar getest op mobiliteitsbeperkingen en valgevaar. Daarmee werden problemen in kaart gebracht. Ook kwam daar het ‘Protocol Valpreventie’ uit voort. De keuze voor zo’n protocol is een bewuste keuze, benadrukt Velthof. ,,Het protocol biedt houvast en is in feite een uniforme behandelwijze. De drie fysiotherapiepraktijken die het trainingsprogramma voor hun rekening nemen hanteren dus allemaal dezelfde werkwijze.”

Op die manier zijn de zorgverleners in staat om de voortgang van het programma te monitoren. ,,Voor aanvang en na afloop van het programma worden metingen verricht. Op die manier leggen we de voortgang van de deelnemers dus vast. Maar omdat iedere fysiotherapeut op dezelfde manier werkt, kunnen die gegevens in de toekomst wellicht voor verder onderzoek naar valpreventie worden gebruikt”, weet Van de Beek. Van de Beek is als fysiotherapeut werkzaam bij Centrum Evers. Ook bij Fysio Barneveld en Medifit gaat een groep van zes ouderen aan de slag. ,,We gaan donderdag van start met een gezamenlijke informatiebijeenkomst. Daarna gaan we twee keer per week in groepsverband een uur trainen. Dan moet je denken aan het lopen van een parcours, balanstraining en sport en spel”, legt Van de Beek uit. Ook wordt gewerkt aan de arm- en beenspieren. ,,Van tevoren gaan we met deelnemers ook in gesprek. Hoe ervaren zij hun mobiliteit en waar willen zij aan werken? Stel dat iemand recent een arm heeft gekneusd of gebroken, dan kunnen we daar wat extra aandacht aan besteden.”

ERGOTHERAPEUT
Velthof benadrukt dat stilstand voor ouderen achteruitgang betekent. ,,Door training blijven spieren in conditie. Dat besef is belangrijk.” Naast de trainingen krijgt elke deelnemer halverwege het project ook bezoek aan huis van Ergotherapie Praktijk Veluwe. ,,De ergotherapeut kan de deelnemer in de eigen omgeving zien bewegen en eventueel tips ter verbetering geven. Een blik van een expert is vaak waardevol.”

Voor het valpreventieprogramma hebben de initiatiefnemers een eenmalige subsidie van de gemeente Barneveld ontvangen. ,,De gemeente vindt het belangrijk dat ouderen zelfstandig en zelfredzaam zijn en blijven. Met die steun zijn we blij”, stelt Vermeulen. Vanuit zijn praktijk droeg hij verschillende deelnemers aan. Wel moeten deelnemers aan het project een eigen kleine bijdrage betalen. ,,Bedoeld om deelnemers te stimuleren en te motiveren.”

De drie geïnterviewden hopen dat ouderen die zich nog niet hebben opgegeven alsnog mee willen doen. ,,Ouderen zijn soms best eigenwijs: ‘Het gaat nog best op deze manier’, denken zij al snel. Maar dit project wil er juist meer uithalen. Juist door te trainen kunnen we ervoor zorgen dat ouderen over twee jaar ook nog zelfstandig naar de bakker kunnen lopen of zich in eigen huis kunnen redden.”

Meer informatie en opgave bij HP De Burgt via 0342-751212.