Voor iedere klacht een juiste behandeling!

Mw. M.J. Bosma (81) uit Barneveld

Oorspronkelijk kwam ik meedoen met Fysio Fitness voor senioren. Bij het intakegesprek was dat niet de goede keus. Bianca heeft me in een aantal sessies oefeningen aan de hand gedaan om thuis uit te voeren. Dit lijkt mij een prima keuze.