Voor iedere klacht een juiste behandeling!

Schedelasymmetrie

Schedelasymmetrie

Soms huilt een baby niet extreem veel, maar is er wel een asymmetrie te zien in de manier van liggen van het kindje. Het ligt dan scheef. Ook dit kan een symptoom zijn van het KISS-syndroom. Als dit voorkomt zonder het extreme huilen, wordt het syndroom soms te laat ontdekt, waardoor de schedel zich in de eerste vier weken duidelijk kan gaan afplatten. Dit wordt schedelasymmetrie of plagiocephalie genoemd. Deze complexe, nauwelijks zichtbare asymmetrie in houding en ontwikkelende functies speelt een negatieve rol bij het zich ontwikkelende kind. Niet elke schedelasymmetrie is echter een gevolg van het KISS-syndroom. Er zijn verschillende oorzaken mogelijk, zoals een bepaalde ligging in de baarmoeder.

Met KISS-therapie kan met enkele behandelingen getracht worden functieherstel in de bovenste nekgewrichtjes te bereiken, waardoor toename van de al aanwezige schedelasymmetrie kan worden voorkomen.