Voor iedere klacht een juiste behandeling!

Samenwerking fysiotherapie – verloskundige

Samenwerking fysiotherapie – verloskundige

Vanuit het oogpunt van verloskundige i.o. Fleur van der Meer:
Ik ben Fleur, 1e jaars student verloskunde aan de Hogeschool Rotterdam. Vanuit de opleiding leren wij wat de verschillende ketenzorgpartners van de verloskundige zijn. Om meer inzicht te krijgen in het werk van deze verschillende partners mogen wij bij een aantal meelopen. Omdat verloskundigen veel te maken krijgen met vrouwen met bekken(bodem)klachten heb ik gekozen om bij bekkenfysiotherapeut Sabine van de Beek mee te kijken hoe zij te werk gaat.

Om te voorkomen dat vrouwen blijven lopen met klachten of dat ze verergeren is het belangrijk dat de verloskundige en de bekkenfysiotherapeut goed samenwerken. Hierbij is het van belang dat de verloskundige vrouwen tijdig doorverwijst naar de bekkenfysiotherapeut als dat nodig is. Ze moet goed kunnen inschatten wanneer de bekkenfysiotherapeut haar kan aanvullen in het beleid. Zo kan de verloskundige ook bijdragen aan het werk van de bekkenfysiotherapeut en die kan op zijn/haar beurt weer de verloskundige helpen bij het behouden en/of bevorderen van de gezondheid van de vrouw. Hopelijk kan ik door deze meeloopdag deze samenwerking zo goed mogelijk behouden en waar mogelijk nog verbeteren.

Vanuit het oogpunt van bekkenfysiotherapeut Sabine van de Beek:
Maandag 27 februari jl. liep verloskundige i.o., Fleur, een dag mee bij mij in de praktijk. Een verloskundige die bij de bekkenfysiotherapeut meekijkt was ook voor mij een nieuwe ervaring. Het was erg leuk om Fleur te kunnen laten zien dat een bekkenfysiotherapeut een vrouw zowel tijdens de zwangerschap als na haar bevalling kan begeleiden. Daarnaast hebben we enkele tips besproken waar Fleur op kan letten tijdens haar werk, bijvoorbeeld preventie van diastase. Ook gaf Fleur vanaf haar kant mij weer nieuwe inzichten hoe ze als verloskundigen omgaan met bijvoorbeeld harde buiken. Een leuke leerzame dag vanaf beide kanten dus! Dat bekkenfysiotherapie en verloskundige goed samen kunnen werken wist ik gelukkig al langer. Wij hebben een fijn contact daarin met Verloskundigen Barneveld op de Burgt en bij Asklepios.