Voor iedere klacht een juiste behandeling!

Samenwerken in de regio

Samenwerken in de regio.

Fysiotherapiepraktijken buiten Barneveld werken ook samen. Een voorbeeld daarvan is ROF Gelderse Vallei https://www.rofgv.nl/patienten
Deze vereniging is in 2009 ontstaan uit een initiatiefnemersavond in Ede. Met de ondersteuning van de Menzis is de ROF Gelderse Vallei in 2011 een formele vereniging geworden.
De ROF Gelderse Vallei is een zorggroep fysiotherapie met regionale dekking, die de kwaliteit van het fysiotherapeutisch zorgaanbod aan chronisch zieken, palliatieve zorg en postoperatieve patiënten in de regio waarborgt en afstemming verzorgt met andere disciplines.
De ROF Gelderse Vallei heeft een samenwerking met de Huisartsen Gelderse Vallei (HAGV) zodat de beweegprogramma’s diabetes, COPD en hartrevalidatie aansluiten op de ketenzorgprogramma’s van de HAGV.

In samenwerking met het Ziekenhuis Gelderse Vallei is het aanbod van zorg zoals oncologie, artrose heup/knie, knie en schouder in de regio uitgerold en is er een intensieve samenwerking.

Totaal zijn er ongeveer 50 fysiotherapiepraktijken bij dit netwerk aangesloten en delen kennis.

Met het ziekenhuis Amersfoort en de huisartsen zorggroep Eemland is ook een samenwerking middels paramedische zorggroep Eemland. Ook in deze groep staat voor kwalitatief werk en samenwerken ion de regio. Bij deze groep zijn ook ongeveer 50 praktijken aangesloten.  https://www.pzeemland.nl/

Samen sterk in de regio.

Jan Evers