Voor iedere klacht een juiste behandeling!

Samen

Samen

Samen dingen doen en samenwerken vinden we erg belangrijk, zowel intern binnen het team als extern met andere zorgverleners.
Daarom overlegde bekkenfysiotherapeut in opleiding Maaike en bekkenfysiotherapeut Sabine van Centrum Evers met de bekkenoefentherapeuten Britte en Jacqueline van @mensendieckbarneveld. We hopen deze samenwerking te intensiveren en zo de beste zorg voor de cliënt te leveren.

Op de foto van links naar rechts; Britte, Jacqueline, Sabine, Maaike