Voor iedere klacht een juiste behandeling!

FYSIOTHERAPIE IN DE GERIATRIE

FYSIOTHERAPIE IN DE GERIATRIE

Nederland vergrijst in rap tempo, bovendien wonen mensen steeds langer thuis. Uiteraard wil iedereen zo optimaal mogelijk blijven functioneren in zijn of haar dagelijks leven.
Een fysiotherapeut die gericht is op ouderen (geriatriefysiotherapeut), kan mede bijdragen aan het verbeteren en/of behouden van de levenskwaliteit.
De fysiotherapeutische behandeling bij ouderen is anders dan bij jongeren. Bij ouderen ligt de nadruk vooral op het biologische veranderingsproces, dat met veroudering gepaard gaat.  Daarnaast moet er vaak rekening gehouden worden met comorbiditeiten, dit is het tegelijkertijd hebben van twee of meer stoornissen of aandoeningen, zoals hart- en vaatziekten en artrose.
Tot slot spelen ook aandoeningen mee die specifiek op oudere leeftijd voorkomen een rol, bijvoorbeeld spierzwakte, dementie, kanker, valproblematiek en kwetsbaarheid. Tijdens een behandeling door een geriatriefysiotherapeut wordt niet alleen aandacht besteed aan één specifieke klacht, maar staat het totale beeld centraal.
Centrum Evers heeft meerdere fysiotherapeuten in dienst die ouder wordend Nederland op de been houdt.