Voor iedere klacht een juiste behandeling!

Etalagebenen? Fysiotherapie vaak beter dan operatie

Etalagetraining
Veel patiënten met etalagebenen krijgen vaker een dotterbehandeling. Promotieonderzoek van Hugo Fokkenrood in het kader van ClaudicatioNet toont echter aan dat looptherapie veel effectiever en goedkoper is.

Looptherapie
Nu krijgt meer dan de helft van de patiënten met etalagebenen alleen wat leefstijladviezen. Bijna drie op de tien worden geopereerd en maar één op de zeven krijgt de beste zorg van een speciaal opgeleide fysiotherapeut. De looptherapie heeft een langdurig effect en is effectiever: beide benen krijgen training en het risico op hart- en vaatziekten neemt af. Daarnaast begeleidt een fysiotherapeut patiënten ook met aanpassingen van de levensstijl, zoals gezonder eten en stoppen met roken.

Kosten en vergoeding
Een dotterbehandeling kost zo’n €11.000, en twintig sessies looptherapie met een fysiotherapeut ongeveer €600. In tegenstelling tot een dotterbehandeling wordt looptherapie niet door alle verzekeraars vergoed. Als een patiënt door wordt verwezen naar een fysiotherapeut, dan is de kans groot dat hij de eerste twintig behandelingen zelf moet betalen, afhankelijk van de dekking van de aanvullende verzekering. Maar dat kan de patiënt niet altijd betalen, dus wordt er vaak gekozen voor de veel duurdere en risicovolle operatie.

Besparing van 33 miljoen per jaar
Als tachtig procent van de patiënten met etalagebenen naar een gespecialiseerde fysiotherapeut wordt doorverwezen en als van die groep vier op de vijf patiënten de training volledig volgen, dan bespaart dat volgens het onderzoek op jaarbasis 33 miljoen euro.