Voor iedere klacht een juiste behandeling!

Centrum Evers gaat de zorg weer opschalen!

Beste patiënt / cliënt,

Op 30 april zijn er nieuwe richtlijnen opgesteld waardoor wij onze werkzaamheden als fysio-ergo-oefentherapeut op een verantwoorde wijze kunnen opschalen. 

Het eerste contact met uw therapeut zal veelal telefonisch plaats vinden. We blijven de richtlijnen van RIVM volgen en maken een zorgvuldige en professionele afweging hoe we u het beste kunnen helpen. Hierbij is zorg op afstand nog steeds een reële en voor de hand liggende mogelijkheid, tegelijkertijd kunnen we behandelingen op de praktijk, (gedeeltelijk) gaan hervatten. 

 Centrum Evers heet u van harte welkom en wat mag u van ons verwachten:  

– Ons hele team staat klaar om u weer te ontvangen

– Onze praktijken zijn aangepast met als doel u veilig te ontvangen en te behandelen. Wij zullen de zorg spreiden over onze 4 locaties om het besmettingsgevaar tot een minimum te beperken. 

– Onze dames van de front office staan klaar om uw vragen te beantwoorden, een eerste screening te doen en u snel bij de juiste therapeut onder te brengen. U mag gebruik maken van telefoon, app, mail of chat. Wij vragen u hiervan gebruik te maken en niet voor vragen of een afspraak maken naar de praktijk te komen.  

– U krijgt de gelegenheid gebruik te maken van een mondkapje. 

– Alle cliënten met een lopend behandeltraject worden op korte termijn gebeld door de eigen therapeut. De situatie wordt besproken en er wordt bepaald hoe we vorm kunnen geven aan uw hulpvraag. 

– Ons hele team is op de hoogte van de wet –en regelgeving omtrent coronaZij kunnen uw vragen beantwoorden.  

– Wij hebben voldoende capaciteit om u op zeer korte termijn te helpen.  

– Bent u (ex) corona patiënt Wij hebben de kennis en opleidingen om u te helpen bij uw revalidatie traject.