Voor iedere klacht een juiste behandeling!

KISS therapie

Het KISS-syndroom komt voor bij baby’s en kinderen en wordt behandeld met KISS therapie.

Wat is KISS therapie

Uit wetenschappelijke studies blijkt dat het functioneren van de bovenste nekgewrichten van groot belang is voor de ontwikkeling van houding en motoriek van de baby. In de eerste maanden van de zuigeling zijn deze gewrichtjes ook belangrijk voor een goede zuig- en slikreflex. Huilt de baby veel en ontroostbaar (huilbaby), dan kan dat een gevolg zijn van pijnlijke en geblokkeerde bovenste nekgewrichtjes, het KISS-SYNDROOM. Met KISS therapie zal met specifieke behandeltechnieken de ongunstige situatie in de bovenste nekgewrichtjes en het bekken getracht worden te normaliseren.

Schedel asymmetrie

Soms huilt een baby niet extreem veel, maar is er wel een asymmetrie te zien in de manier van liggen van het kindje. Het ligt dan een scheef. Ook dit kan een symptoom zijn van het KISS-syndroom. Als dit voorkomt zonder het extreme huilen, wordt het syndroom soms te laat ontdekt, waardoor de schedel zich in de eerste vier weken duidelijk kan gaan afplatten. Dit wordt schedel asymmetrie of plagiocephalie genoemd. Deze complexe, nauwelijks zichtbare asymmetrie in houding en ontwikkelende functies speelt een negatieve rol bij het zich ontwikkelende kind. Niet elke schedelasymmetrie is echter een gevolg van het KISS-syndroom. Er zijn verschillende oorzaken mogelijk, zoals een bepaalde ligging in de baarmoeder.

Met KISS therapie kan met enkele behandelingen getracht worden functieherstel in de bovenste nekgewrichtjes te bereiken, waardoor toename van de al aanwezige sched elasymmetrie kan worden voorkomen.

Klik hier voor een film zodat je kan zien hoe een moeder met een kindje met voorkeurshouding de therapie ervaart.

Tarieven per 1 januari 2018

Een specialisatie binnen de manuele therapie is het KISS/KIDD-syndroom. Hiervoor wordt dan ook het manuele tarief gerekend.

Wij hebben met alle zorgverzekeraars een contract. Fysiotherapie wordt vergoed uit de basisverzekering en/of de aanvullende verzekering (AV), indien de fysiotherapie medisch noodzakelijk is. De hoogte van de vergoeding verschilt per AV. De vergoeding hangt af van aandoening (chronisch of niet-chronisch) en leeftijd; ook speelt een rol of de therapeut staat ingeschreven in het Centraal Kwaliteits-register Fysiotherapie.

Bij een aantal chronische aandoeningen wordt fysiotherapie vanaf de 21e behandeling vergoed uit de basisverzekering. Op de chronische lijst ziet u om welke chronische aandoeningen het gaat. Bij vergoeding voor een niet-chronische aandoening speelt de leeftijd een rol.

Onder de 18 jaar worden maximaal 18 behandelingen vergoed uit de basis-verzekering. Daarnaast geldt een vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen.

De onderstaande tarieven gelden alleen indien je niet aanvullend verzekerd bent. 

Fysiotherapie€ 34.00
Telefonisch intake consult€ 34.00
Telefonisch tussentijds consult€ 19.00
Lange zitting voor meerdere zorgvragen€ 57.00
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek€ 54.00
Eenvoudig rapport€ 25.75
Uitgebreid rapport€ 52.50
Manuele therapie€ 44.00
Oedeemtherapie€ 45.00
Screening€ 13.00
Intake en onderzoek na screening€ 38.00
Intake en onderzoek na verwijzing€ 34.00
Toeslag voor uitbehandeling€ 14.00
Oefenelastiek v.a.€ 3.50
Cure Tape (per rol)€ 15.00

 

Direct een afspraak maken

Vul hieronder ons formulier in en maak direct een afspraak!

Mariam Popal

Echodiagnostiek
Fysiotherapie
KISS therapie
Manuele therapie

m.popal@centrumevers.nl

“Doortastend en recht door zee.”

Karin Evers – van Geffen

Fysiotherapie
KISS therapie
Manuele therapie
Oedeemtherapie

k.evers@centrumevers.nl

“Super vriendelijk en enthousiast naar iedereen.”

Testimonial

Mw. Gerda van Tongeren (44) uit Ederveen

Krullaards

“Al jaren lopen tobben met rug, nek, duizeligheidsklachten, dronkenmansloop en hoofdpijn. Wekelijks en jarenlang fysiotherapie, dry needling en allerlei oefeningen gedaan, maar dat gaf even verlichting. Na googelen kwam ik bij Evers uit en werden mijn klachten zeer professioneel benaderd door Jetske en al snel kwam er een forse bekkenscheefstand uit. De Krullaards behandeling werd gestart en na de eerste behandeling was ik enkele dagen vermoeid en last van spierpijn, maar mijn klachten namen langzaam af. Hoe fijn was dat... Nu na 3 behandelingen, de Krullaards behandeling afgerond, maar blijf stug met bijbehorende zooltjes in mijn schoenen rondlopen gezien me dat een heel prettig gevoel geeft van "beide benen" op de grond. Mijn klachten zijn nog steeds weg, mijn zelfvertrouwen is fors gegroeid. Ik kan iedereen de deskundige kijk, brede aanpak en behandeling aanraden bij Centrum Evers.”